Từ 1/1/2021: Cấm ghi âm, ghi hình khi hòa giải, đối thoại

  • 16/12/2020 14:49
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài

ANTD.VN - Mới đây, Chánh án TAND tối cao đã ban hành Thông tư quy định trách nhiệm của TAND trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Theo đó, từ 1/1/2021 không được lắp hoặc sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi hòa giải, đối thoại.

Thông tư quy định chi tiết về trách nhiệm của các đơn vị thuộc TAND tối cao, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Về trách nhiệm của Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại, Thông tư nêu rõ, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Hòa giải viên thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì báo cáo Chánh án để phân công Thẩm phán khác tham gia hoặc thông báo Hòa giải viên để hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Bên cạnh đó, Thẩm phán có trách nhiệm xem xét công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án đối với những vụ việc mà mình tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc có lý do chính đáng mà không thể xem xét quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án đối với những vụ việc mà mình tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì báo cáo Chánh án để phân công một Thẩm phán khác xem xét quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án đối với vụ việc đó.

Về nguyên tắc bố trí phòng làm việc của Hòa giải viên, Thông tư nêu rõ: Bên ngoài cửa phòng lắp đặt biển hiệu có nội dung “Phòng làm việc của Hòa giải viên”.

Nguyên tắc bố trí Phòng hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Bên ngoài cửa phòng lắp đặt biển hiệu có nội dung “Phòng hòa giải, đối thoại”; niêm yết "Quy chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án" và danh sách Hòa giải viên.

Đặc biệt, Thông tư còn quy định, không được lắp hoặc sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi hòa giải, đối thoại. Trường hợp cần ghi âm, ghi hình buổi hòa giải, đối thoại phục vụ các công tác khác như báo cáo, truyền thông hoặc tập huấn trong hòa giải, đối thoại thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của các bên tham gia hòa giải, đối thoại.

Quy định này dựa trên nguyên tắc bảo đảm bí mật của câu chuyện hòa giải. Bởi trong nhiều vụ việc phức tạp như lý hôn, chia tài sản giữa hai bên có nhiều câu chuyện tế nhị không muốn công khai. Do đó, khi được chia sẻ thông tin, hòa giải viên phải có trách nhiệm giữ bí mật. Quy định không được ghi biên bản, không được ghi âm, không được ghi hình nhằm đảm bảo điều này.

Tin cùng chuyên mục