Từ 1/1/2021: Cách tính lương hưu hàng tháng ra sao?

  • 05/10/2020 10:26
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Theo quy định, lương hưu hàng tháng được xác định bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Nhiều người đặt câu hỏi, từ 1/1/2021, khi nhiều quy định mới có hiệu lực thi hành, lương hưu hàng tháng sẽ được tính ra sao?

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng đối với nam được tính như sau: Nam nghỉ hưu trong khoảng từ 1/1/2021-31/12/2021 đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%. Trường hợp nghỉ hưu từ 1/1/2022 trở đi nếu đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Đối với nữ, nếu đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%. Sau đó, thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%. Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Về cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu được xác định theo mốc thời gian tham gia đóng BHXH.

Trường hợp người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH : Tổng số tháng đóng BHXH

Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu theo quy định hiện hành.

Đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện, lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, nam ghỉ hưu từ 1/1/2021-hết 31/12/2021 nếu đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%. Nếu bắt đầu nghỉ hưu từ 1/1/2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%;

Đối với nữ, nếu đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%. Cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%. Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%...

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật BHXH 2014.

Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Tin cùng chuyên mục