Từ 1-1-2014: Hiến pháp và 6 Luật mới có hiệu lực thi hành

  • 31/12/2013 06:27
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTĐ - Kể từ 1-1-2014, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 6 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hòa giải ở cơ sở) sẽ có hiệu lực thi hành.

Từ 1-1-2014: Hiến pháp và 6 Luật mới có hiệu lực thi hành ảnh 1
Từ 1-1-2014, nhiều Luật với nội dung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ có hiệu lực
Ảnh: PHÚ KHÁNH


Hiến pháp – trí tuệ của toàn dân 

Được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 với 11 chương, 120 điều, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thực sự là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị. Kế thừa Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi tiếp tục khẳng định tính lịch sử, tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Luật sư Hoàng Huy Được – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, Hiến pháp sửa đổi cũng thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ, Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Hiến pháp sửa đổi đã coi quyền con người là giá trị phổ biến của nhân loại, gắn tự nhiên với con người, nhân dân Việt Nam có quyền hưởng, thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng bổ sung thêm các quy định về các nhóm vấn đề về đối tượng không chịu thuế; giá tính thuế; thuế suất giá trị gia tăng…Luật bổ sung quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất; bỏ quy định thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ; bỏ khống chế thời hạn được kê khai… để hạn chế gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, Luật quy định về hoàn thuế.Luật sư Hoàng Huy Được cũng cho rằng, Luật này cũng nói rõ hai trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã; sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã.Đưa kiến thức quốc phòng, an ninh vào trường học

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, quyền, trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh.Luật quy định, ở trường tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khóa phù hợp lứa tuổi. Ở trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa…Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh. Áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22%

Nhằm đảm bảo sự nhất quán với Luật Đầu tư; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đối tượng hưởng ưu đãi thuế là doanh nghiệp, căn cứ ưu đãi thuế theo dự án đầu tư của doanh nghiệp và bổ sung thêm lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi.Luật cũng quy định từ 1-1-2014, áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22%, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất phổ thông 20% kể từ 1-7-2013. Từ 1-1-2016, mức thuế suất phổ thông là 20% và mức thuế suất ưu đãi 20% giảm còn 17%.Khác biệt trong việc nhập hộ khẩu 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú; đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó… Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định, Luật có sự phân biệt trong việc nhập hộ khẩu vào huyện hay quận. Theo luật mới, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên. Riêng việc đăng ký thường trú vào nội thành TP Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật thủ đô.Ưu đãi nhân tài 

Theo Luật Khoa học và công nghệ, người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được hưởng nhiều ưu đãi: Được xếp vào vị trí việc làm và hưởng mức lương, phụ cấp phù hợp với chuyên môn và năng lực trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập… Riêng nhà khoa học trẻ tài năng còn được hưởng thêm các ưu đãi khác: Được ưu tiên xét cấp học bổng để nâng cao trình độ ở trong nước, ngoài nước. Luật quy định rõ các nội dung về chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ…Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở 

Luật Hòa giải ở cơ sở quy định việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật…Cũng theo Luật sư Hồng Vân, luật quy định Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Ngân sách trung ương chi bổ sung cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.


Tin cùng chuyên mục