• Chuyện ít biết về vùng đất thiêng Ba Vì

    Chuyện ít biết về vùng đất thiêng Ba Vì

    ANTD.VN - Ba Vì là vùng đất cổ của nước Việt, là nơi xuất xứ của truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh làm nên tâm thức Việt Nam. Vùng đất này có nhiều di sản lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, nhưng có những chuyện cho đến nay vẫn còn ít người biết.