Xem trung đoàn 48 diễn tập, anh dũng tiến công, tiêu diệt địch

0 Theo QPVN
ANTD.VN - Với đề mục giả định "Đại đội bộ binh cơ giới được tăng cường hỏa lực tiến công tiêu diệt địch ở địa hình rừng núi và địch đổ bộ đường không có sử dụng vũ khí công nghệ cao", CBCS các đơn vị thuộc Trung đoàn 48 (sư đoàn 320, quân đoàn 3) đã hiệp đồng chặt chẽ, anh dũng tiến công phối hợp tiêu diệt địch.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top