Việt Nam chế tạo thép làm nòng súng tiểu liên và đại liên

1 Theo QPVN
ANTD.VN - Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng với nhiệm vụ phát triển về kinh tế, chúng ta phải xây dựng một tiềm lực quốc phòng mạnh mẽ để bảo vệ đất nước, đồng thời, xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng, tạo đà cho nền công nghiệp quốc phòng đủ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho, trong đó có nhiệm vụ chủ động, bảo đảm được các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cần thiết để bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt, không thể không nhắc tới nhiệm vụ làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất ra các vật liệu cần thiết trong sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật.

bình luận(1 bình luận)

20x20viet

Cổ vũ thì vẫn cổ vũ, nhưng nghĩ lại thấy buồn! giờ thế kỷ 21 rồi, VN mới chế tạo được thép nòng súng tiểu và đại liên!

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top