Tự hào dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

0 ANTĐ
ANTD.VN - 90 năm đã qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã thắp lên ánh sáng soi đường, đưa dân tộc ta vượt qua mọi gian nan, thử thách đến những thắng lợi vinh quang mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Trong sự phát triển của đất nước, dẫu có nhiều vấn đề nảy sinh, nhưng Đảng ta kịp thời chỉnh đốn, phê bình, tự phê bình để lãnh đạo đất nước không ngừng đổi mới và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.    

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top