Trrang bị kiến thức, kỹ năng thoát hiểm khi xảy cháy cho giáo viên và học sinh

0 ANTĐ
ANTD.VN - Trong số 69 công trình vi phạm về PCCC mà cảnh sát PCCC Hà Nội mới đây công bố, có không ít cơ sở giáo dục vi phạm. Thực tế, cũng cho thấy, nhiều công trình trường học đều đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, nhưng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn PCCC chưa được quan tâm chú trọng. Phóng sự sau đây sẽ giúp các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường có thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng công cụ PCCC và thoát hiểm, từ đó nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC không chỉ ở tại cơ quan, đơn vị mà cả ở gia đình.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top