Trên mặt trận không tiếng súng

0 ANTĐ
ANTD.VN - Để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, thi hành Sắc lệnh số 141 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-5-1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định thành lập lực lượng Bảo vệ nội bộ, theo đó ngành Công an triển khai thành lập lực lượng bảo vệ cơ quan, từ Trung ương đến địa phương, trong đó có Công an Thủ đô. Đây là tiền thân của lực lượng An ninh chính trị nội bộ ngày nay.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top