Số lượng đặt hàng máy móc Nhật Bản có chiều hướng tăng

0 ANTĐ
ANTĐ - Các đơn đặt hàng máy móc từ Nhật Bản đã tăng 2,6% vào tháng 10 so với thời điểm cùng kỳ trong tháng trước.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top