Phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ đổi mới, thiết thực hơn

0 ANTĐ
ANTD.VN - Trong năm 2019, việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới với nhiều mô hình thiết thực, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top