Hà Nội:

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015

0 ANTĐ
ANTĐ - Với việc duy trì có hiệu quả các mô hình giữ gìn ANTT ở cơ sở và những cách làm mới đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2014, đó là kết quả nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của quận Hoàn Kiếm và Thanh Xuân trong năm qua. 

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top