Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018

0 ANTĐ
ANTD.VN - Bắt đầu từ tháng 8-2018, sẽ có nhiều chính sách mới có hiệu lực, đây là những chính sách quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường và giáo dục.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top