Nhiệt độ Trái Đất biến đổi như thế nào trong 140 năm qua

0 Lê Ngà (Tổng hợp)
ANTD.VN - Đồ họa của NASA về nhiệt độ bề mặt Trái Đất giai đoạn 1880 - 2018 cho thấy xu hướng ấm lên toàn cầu. Nền nhiệt độ trong những năm gần đây cao nhất trong lịch sử. Trái Đất đang có xu hướng ấm lên dài hạn.  

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top