Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng về một Đại hội Đảng thành công

0 ANTĐ

ANTĐ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện trọng đại được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quan tâm theo dõi. Cùng với nhân dân cả nước, người dân Hà Nội cũng hướng về Đại hội với kỳ vọng những quyết sách đúng đắn của Đảng sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top