Ngang nhiên phá trạch đê để lấy đường vào san lấp mặt bằng

0 ANTĐ
ANTD.VN - Hệ thống đê điều có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão. Luật Đê điều cũng quy định rõ  những điều khoản cấm và chế tài xử lý, tuy nhiên, tại xã Hồng Vân, huyện Thường tín, việc xâm phạm đê điều vẫn ngang nhiên diễn nhưng chính quyền địa phương chưa vào cuộc ngăn chặn xử lý.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top