Nâng cao hiệu quả tuyên truyền PCCC tại khu dân cư

0 ANTĐ
ANTD.VN - Trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC cho người dân luôn đóng vai trò tquan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, người dân và các hộ kinh doanh còn khá lơ là, thờ ơ với thông tin tuyên truyền về PCCC. Vậy làm thế nào để công tác tuyên truyền có thể đạt được hiệu quả? Rõ ràng cần đến sự nỗ lực trong việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cũng như ý thức tự giác, tự phòng, tự ngừa của mỗi người dân.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top