Làm căn cước công dân cho đối tượng chính sách ở Đông Anh

0 ANTĐ

ANTĐ - Để phục phục nhân dân một cách tốt nhất, CAH Đông Anh, Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các xã, tổ chức cấp thẻ căn cước công dân cho các đối tượng chính sách ngay tại địa phương. Đây là việc làm rất thiết thực trong công tác cải cách hành chính, qua đó đã giúp người dân giảm thời gian đi lại cũng như giảm các thủ tục làm căn cước công dân.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top