Gieo mầm thiện, gặt yêu thương

0 ANTĐ
ANTD.VN - Sau khi trả giá cho lỗi lầm trở về với cuộc sống, điều khiến người ta cảm thấy bớt mặc cảm, đó chính là một vòng tay rộng mở từ gia đình và cộng đồng. Việc làm này như gieo những mầm thiện yêu thương để người lầm lỗi sớm hoàn lương...

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top