Di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi trung tâm Hà Nội tốn kém bao nhiêu nguồn tài chính?

1 ANTĐ
ANTD.VN - Để di dời trụ sở làm việc của các bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội khỏi khu vực nội thành, theo cơ quan nghiên cứu cần khoảng 12.000 đến 17.000 tỷ đồng.

bình luận(1 bình luận)

20x20Trung THành

di dời đến địa điểm mới thì đấu giá địa điểm cũ để tạo nguồn đầu tư chứ; thậm chí còn được nhiều tiền hơn là chi tiền NSNN

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top