Công an Hà Nội đóng góp vào thành công chung của Đại hội Đảng lần thứ XII

0 ANTĐ

ANTĐ - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khép lại trong sự thành công, đáp ứng những kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vinh dự và tự hào khi được giao trọng trách bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Đại hội Đảng, cùng với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thủ đô đã vào cuộc với một quyết tâm cao nhất , nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho tháng đầu của năm công tác mới.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top