[CLIP] Người lao động được trả lương như thế nào khi phải nghỉ vì dịch Covid-19?

0 Đức Huy (Tổng hợp)
ANTD.VN - Căn cứ vào Khoản 2, Điều 140 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định về chế độ tiền lương ngừng việc do nguyên nhân khách quan là dịch bệnh nguy hiểm người lao động có thể thông báo với người sử dụng lao động về việc nghỉ làm mà vẫn được hưởng lương, không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động. 

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top