Chương trình cam kết cộng đồng Marine Parade,

0 ANTĐ
(ANTĐ) - Khách sạn Grand Mercure Roxy tham gia vào Chương trình cam kết cộng đồng Marine Parade dành cho những người kém may mắn hơn.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top