CAH Đông Anh đi lên từ công tác xây dựng lực lượng

0 ANTĐ
ANTĐ - 66 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, CAH Đông Anh đã khẳng định vị trí quan trọng của mình trong các công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn. Những đóng góp hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAH đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tạo môi trường an ninh an toàn, thúc đẩy công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương hôm nay. 

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top