Bờm công nghệ cao

0 Toàn Thắng
(ANTĐ) - Phú ông mang từ iphone 3g, đô la, vàng, nhà ra đổi nhưng Bờm chỉ mê mỗi... chip xử lý Intel Pentium Core I3.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top