Bảo đảm chính xác, an toàn thông tin về tổng điều tra dân số

0 ANTĐ
ANTD.VN - Hà Nội là một trong hai thành phố có số lượng đơn vị điều tra lớn trên cả nước với khoảng 2,2 triệu hộ được chia thành hơn 17 nghìn địa bàn điều tra. Thành phố Hà Nội đã huy động hơn 12.000 điều tra viên thống kê trực tiếp phỏng vấn thu thập thông tin các hộ dân cư. Theo đánh giá bước đầu, quá trình thu thập thông tin diễn ra tương đối thuận lợi.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top