5 quy tắc vàng bảo vệ trẻ khỏi nạn ấu dâm

0 Hồng Vân (Tổng hợp)
ANTD.VN - Xâm hại trẻ em gây ra những tổn thương nghiêm trọng và lâu dài cả về thể chất và tâm lý đối với nạn nhân trẻ em. Những hậu quả của xâm hại trẻ em cũng ảnh hưởng đến gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Trẻ em không bao giờ có lỗi trong việc bị xâm hại, ngay cả khi việc này làm ảnh hưởng tới gia đình và cộng đồng. Dưới đây là 5 nguyên tắc do một tổ chức tại Anh xây dựng để bảo vệ trẻ em khỏi nạn ấu dâm.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top