5 chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4-2018

0 ANTĐ
ANTD.VN - Bắt đầu từ tháng Tư, 5 chính sách mới sẽ có hiệu lực. Đây là những chính sách quan trọng đối với các vấn đề kinh tế, giáo dục, môi trường và PCCC.

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top