100% làng nghề vượt chuẩn cho phép về ô nhiễm môi trường

0 ANTD
ANTD.VN - Khi tiến hành quan trắc các làng nghề trên địa bàn thành phố, chỉ số phân tích vượt tiêu chuẩn cho phép như ô nhiễm nguồn nước ngầm, nguồn nước mặt và không khí… Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã có lộ trình cụ thể, trong đó có giải pháp xây dựng các mô hình xã hội hóa, mô hình quản trị cơ sở xử lý chất thải rắn, lỏng, khí…

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top