Trường hợp đặc biệt tham gia Trung ương Đảng khóa XIII sẽ được quyết định tại Hội nghị Trung ương 15

  • 28/12/2020 11:42
  • 0 bình luận
  • P. Mai
  • In bài

ANTD.VN - Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, với những trường hợp đặc biệt cần tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt... trước khi trình BCH Trung ương xem xét, quyết định.

Quy hoạch 222 cán bộ cấp chiến lược

Sáng 28/12, tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức, Thứ trưởng trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thông báo một số điểm mới và kết quả nổi bật của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng và nhiều lần nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII.

Các bài viết và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ thể hiện sự quan tâm, trăn trở, tâm huyết và tinh thần cao trước Đảng, trước nhân dân của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, mà cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, ông Hà nêu 6 nội dung và cách làm mới đáng chú ý.

Trong đó, cách làm mới đầu tiên là, trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng, sau khi BCH Trung ương quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, gồm 6 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch hơn. Trên cơ sở danh sách quy hoạch của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, đã được Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức nưang có liên quan rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan từng nhân sự trước khi trình BCH Trung ương xem xét, quyết định.

Trường hợp đặc biệt tham gia Trung ương Đảng khóa XIII sẽ được quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề về xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, số lượng cán bộ được quy hoạch BCH Trung ương khoá XIII ít hơn, chặt chẽ hơn so với khoá XII và việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cũng được đổi mới, hiệu quả hơn. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Trung ương bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 222 đồng chí, giảm gần 300 so với số quy hoạch khoá XII.

Trường hợp đặc biệt giới thiệu cuối cùng

Theo ông Hà, việc quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ và trước hết là tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội XIII, không thể vừa quy hoạch nhân sự khoá XIII, vừa quy hoạch nhân sự cho “các nhiệm kỳ tiếp theo” như nhiệm kỳ trước.

Trong quy hoạch nhân sự Đại hội XIII, tiến hành quy hoạch BCH Trung ương trước, quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau. Cuối cùng là quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

“Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”, ông Hà cho hay.

Về quy trình, theo ông Hà, được thực hiện theo 5 bước theo Quy định 105 và đồng bộ với quy trình công tác nhân sự cấp uỷ theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Trong đó, quy trình giới thiệu đối với 3 nhóm đối tượng: Các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tái cử; lần đầu tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các chức danh chủ chốt; và các đồng chí thuộc diện “đặc biệt”.

“Những trường hợp đặc biệt cần tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt và thông qua quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, trước khi trình BCH Trung ương xem xét, quyết định. Việc này sẽ được thực hiện ở Hội nghị Trung ương 15 sắp tới" - ông Hà nêu.

Tin cùng chuyên mục