Trường Hà Nội - Amsterdam nhận tài sản gần 1.175 tỷ đồng theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

  • 10/11/2017 08:32
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội giao tài sản nhà nước trị giá gần 1.175 tỷ đồng cho trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam được giao tài sản quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam được giao tài sản quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7770/QĐ-UBND giao tài sản nhà nước cho trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Theo quyết định, tổng giá trị tài sản xác định giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Thời điểm xác định giá trị tài sản và giao vốn ngày 1/1/2017. Tổng giá trị tài sản giao cho đơn vị gần 1.175 tỷ đồng.

Trong danh mục tài sản giao cho đơn vị: Về đất, giá trị quyền sử dụng 50.412,6m2 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; về nhà, vật kiến trúc tương ứng giá trị gần 297 tỷ đồng; ngoài ra, còn một số phương tiện, trang thiết bị và tài sản khác...

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì phối hợp Sở Tài chính tổ chức giao tài sản và vốn nhà nước để trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước theo quy định; nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND TP những vấn đề vượt thẩm quyền.

Sở cần hướng dẫn, kiểm tra trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản và vốn nhà nước theo đúng quy định. Sở phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất; Chỉ đạo, hướng dẫn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thực hiện quy trình, thủ tục để thanh lý tài sản theo đúng quy định.

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam có trách nhiệm tiếp nhận tài sản và vốn nhà nước được giao để quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước theo quy định.

Cần khẩn trương tiến hành thủ tục thanh lý đối với các tài sản hư hỏng không cần dùng, chờ thanh lý theo đúng quy định hiện hành. Trong thời gian chưa thanh lý, trường có trách nhiệm bảo quản tài sản cẩn thận, không để xảy ra mất mát và hạn chế thấp nhất sự xuống cấp của tài sản.

Tin cùng chuyên mục