Trung ương thảo luận về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

  • 08/05/2017 18:28
  • 0 bình luận
  • Đông Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 8/5, tại ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 
Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đã bước sang ngày làm việc thứ tư

Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đã bước sang ngày làm việc thứ tư

Ngày 8/5, tại ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. 

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Trương ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là vấn đề lớn, khó và phức tạp. Đảng và Nhà nước ta đã bàn nhiều lần, ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát triển doanh nghiệp nhà nước, và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Theo Tổng Bí thư, nhìn chung, hiệu quả kinh doanh và đóng góp của phần lớn doanh nghiệp Nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư. Không ít doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỉ đồng "đắp chiếu", làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia, gây bức xúc trong nhân dân… 

Tổng Bí thư đặt vấn đề: Có một câu hỏi lớn đặt ra cần được giải đáp thấu đáo là: Vì sao những hạn chế, yếu kém nêu trên đã được chỉ ra từ lâu nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn? Phân tích một số nguyên nhân chủ yếu, Tổng Bí thư đề nghị, cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới. Tập trung thảo luận, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương…

Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương  thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân.

Từ đó, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Tin cùng chuyên mục