Trung ương rút ra 7 bài học kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng

  • 01/12/2020 15:30
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài

ANTD.VN -  Đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Đảng từ năm 2013 đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nêu lên 9 kết quả nổi bật, đồng thời cũng rút ra 7 bài học kinh nghiệm…

Trung ương rút ra 7 bài học kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 25-11

Ngày 1-12, thông tin đến báo chí, Ban Nội chính Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN vừa quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, vào ngày 12-12 tới.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị quan trọng này, Ban Chỉ đạo Trung ương đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác PCTN gồm 20 đồng chí, do đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết.

Đến thời điểm này, qua đánh giá và tổng kết, trung ương nêu lên 9 kết quả nổi bật, đồng thời cũng rút ra được 7 bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác PCTN, cũng như chỉ ra 10 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thời gian tới.

Cụ thể, về 9 nhóm kết quả nổi bật, Ban Nội chính Trung ương thông tin, dấu ấn lớn đầu tiên ở giai đoạn vừa qua là công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán được tăng cường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước.

Cùng đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tâm trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, tạo bước đột phá trong công tác PCTN;

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và PCTN được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”; Công khai, minh bạch trong công tác cán bộ…

Về 7 bài học kinh nghiệm, Ban Nội chính Trung ương cho biết, bài học đầu tiên rút ra là phải xác định rõ PCTN là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, lâu dài; phải gắn đấu tranh PCTN với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân.

Bên cạnh đó, phải có quyết tâm chính trị cao, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên; phải kết hợp giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, không có vùng cấm, với nguyên tắc là rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn.

Đặc biệt, phải chống tham nhũng ngay từ các cơ quan phòng chống tham nhũng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, các giải pháp PCTN phải phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục