Trung ương Đảng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

  • 05/10/2017 17:27
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong ngày 5/10, Trung ương đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. 
Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII đã bước sang ngày làm việc thứ hai

Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII đã bước sang ngày làm việc thứ hai

Sáng 5/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. 

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc về nội dung này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương sẽ thảo luận nhằm rà soát lại tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách của đất nước, thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cả hệ thống chính trị; từ đó phát huy mặt tốt, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những mặt chưa tốt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm đã đề ra. 

Trung ương cần dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém vốn có, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế; những rủi ro về tài chính - tiền tệ, nhất là khi nợ công, nợ xấu còn cao, nhiều doanh nghiệp nhà nước thua lỗ.

Cùng đó, phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2018; đề ra các chính sách, biện pháp có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ công; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Đề án về công tác dân số trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục