Trung ương Đảng sẽ thảo luận quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  • 28/09/2018 14:54
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Dự thảo “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng” dự kiến sẽ được trình ra hội nghị Trung ương 8 tới đây, được thiết kế theo nguyên lý chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu…
Ông Vũ Thanh Sơn thông tin về nội dung cơ bản dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ông Vũ Thanh Sơn thông tin về nội dung cơ bản dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Theo chương trình làm việc dự kiến, tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc vào 2-10 tới đây, Trung ương sẽ xem xét ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trước mắt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng”. Vậy dự thảo quy định này có gì mới so với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay?

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương cho biết, dự thảo đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” đã được xây dựng trong 9 tháng và hiện đã cơ bản hoàn thành, sẽ trình ra hội nghị Trung ương 8 sắp tới.

Theo ông Sơn, nội dung cơ bản trong dự thảo Quy định mới này thể hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương trong việc đề cập đến trách nhiệm của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đảng viên. Dự thảo quy định được thiết kế gọn, với hơn 3 trang, 4 điều.

Trong đó, Điều 1 quy định chung cho tất cả đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng trong thực hiện cương lĩnh, điều lệ đảng, với quan điểm chức vụ càng cao phải càng gương mẫu.

Điều 2 quy định các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng phải gương mẫu trong mối quan hệ với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, gia đình…

Điều 3 quy định về những điều từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cần nghiêm khắc với bản thân và cương quyết chống vi phạm.

Điều 4 liên quan đến tổ chức thực hiện. Quy định mới mang tính khuyến khích, động viên, khích lệ răn đe, cảnh báo. Nếu vi phạm nếu vi phạm quy định pháp luật thì có chế tài tương ứng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Vũ Thanh Sơn nhấn mạnh, Điều 2 và 3 là nhóm các quy định theo cấu trúc “có xây, có chống, xây trước chống sau”, nhấn mạnh tới nhóm đảng viên cấp cao. Ở đây có 9 điểm cơ bản liên quan đến mối quan hệ đảng viên đó với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chức trách nhiệm vụ, với gia đình.

“Tinh thần chung là từng đảng viên cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân mình và cương quyết không làm những điều sai trái được liệt kê. Trường hợp thấy người khác làm thì phải cương quyết chống lại” - ông Sơn nói.

Ông Vũ Thanh Sơn cho biết thêm, Quy định 101 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” do Ban Bí thư ban hành từ năm 2012 là quy định chung nên vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Tương tự, về chế tài để đảm bảo thực thi trách nhiệm nêu gương của đảng viên giữ chức vụ cấp cao, theo ông Sơn, vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như Quy định 102 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017.

Tin cùng chuyên mục