Trưng bày bút tích chỉnh sửa của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc thiêng liêng

  • 22/08/2019 16:14
  • 0 bình luận
  • Hương Thủy
  • In bài

ANTD.VN - 700 tư liệu giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu tại triển lãm "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

 

Triển lãm do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức và là một hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày theo 4 nội dung. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời - Sự nghiệp  trưng bày các tư liệu phản ánh chân thực và đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời thơ ấu tại quê nhà, những tháng ngày ở Huế đến hành trình Người bôn ba đi tìm đường cứu nước, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử giới thiệu các tư liệu liên quan đến những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng...

Nội dung Thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày các tư liệu viết về thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH…

Các vị đại biểu tham quan triển lãm "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Các vị đại biểu tham quan triển lãm "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

"50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu các tư liệu viết về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những tấm gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động; Báo cáo tổng kết cuộc vận động...

Giám đốc Thư viện Quốc gia Kiều Thúy Nga cho biết, triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt hành trình 79 mùa Xuân. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu nội dung những bút tích chỉnh sửa, bổ sung của Người trong bản Di chúc thiêng liêng. Những bút tích Di chúc này gồm: Bản di chúc đầu tiên của Người viết với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật" gồm ba trang, do chính Người đánh máy, ở cuối đề ngày 15/5/1965.

Đây là bản di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Người và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh đó là bản bút tích Người viết năm 1968, bổ sung thêm một số đoạn. Cuối cùng là một bản viết tay năm 1969, viết lại toàn bộ đoạn mở đầu Di chúc.

Triển lãm vừa khai mạc sáng ngày 22-8 đến ngày 20-9 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục