Trưng bày bảo vật quốc gia "Đường Kách mệnh" đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

  • 03/02/2020 14:27
  • 0 bình luận
  • Thanh Xuân
  • In bài
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)” đã khai mạc sáng 3/2 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Tại đây, bảo vật quốc gia "Đường Kách mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã được giới thiệu tới người xem nhân dịp này.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Cường cho biết: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo. Suốt 90 năm qua, Đảng ta không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng là chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, hạt nhân lãnh đạo toàn dân đứng lên phá gông xiềng nô lệ giành lại độc lập, tự do. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người cầm lái vĩ đại đưa con thuyền cách mạng đi đến bến bờ thắng lợi: cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước 1946 - 1975; thắng lợi của công cuộc đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi vĩ đại trên có ý nghĩa lịch sử và thời đại, bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo của Đảng, trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo và có tính hiện thực cao; sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “90 năm Đảng cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử”

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “90 năm Đảng cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử”

Trưng bày “90 năm Đảng cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử” giới thiệu hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được Bảo tàng Lịch sử quốc gia lựa chọn kĩ lưỡng, góp phần mang đến cho công chúng món quà đầu xuân năm mới, từ đó công chúng hiểu rõ hơn những mốc son mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, giành thắng lợi… Các tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được trưng bày theo 3 phần. Đầu tiên là nội dung “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930”, tiếp đó là “Những mốc son lịch sử (1930 - 2020)” và “Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh”. Đặc biệt, trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)” giới thiệu đến công chúng nhiều hiện vật gốc, có giá trị lịch sử.

Trong đó có một số hiện vật quý hiếm như: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2/9/1945. Bên cạnh đó là sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945; các loại báo chí, truyền đơn góp phần vào việc tuyên truyền, cổ động các chiến sỹ cách mạng và quần chúng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc…

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012

Thông qua trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)”, Ban tổ chức mong muốn công chúng tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển, vai trò lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong 90 năm qua... Trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)” mở cửa đến giữa tháng 4/2020 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hà Nội.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc triển lãm sách “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thông qua nội dung trưng bày với khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ, triển lãm giúp người xem tìm hiểu về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Độc giả tham quan triển lãm sách “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Độc giả tham quan triển lãm sách “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Khu vực triển lãm chính được trưng bày theo 7 nội dung: “Sách và tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ”, “Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc”, “Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế”, “Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập”, “Bộ sách Lê-nin toàn tập”, “Bộ sách Văn kiện Đảng toàn tập”, “Công tác xây dựng Đảng”. 

Bên cạnh đó, ở khu vực ngoài trời có 6 gian trưng bày sách của các nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – Sự thật, Lý luận chính trị, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tin và Truyền thông, Trẻ, để phục vụ độc giả. 

Trong thời gian diễn ra triển lãm, từ ngày 2 đến 9-2, còn có các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của Đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục