Trong nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan

  • 22/03/2016 13:58
  • 0 bình luận
  • Thuần Thư
  • In bài

ANTĐ - Trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký các quyết định thăng hàm cấp tướng cho 194 sĩ quan quân đội và 119 sĩ quan công an.

Sáng 22-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2011-2016 trước Quốc hội.

Theo đó, Chủ tịch nước đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật quy định, cũng như các các nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Ban Bí thư phân công. Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự, đề nghị Quốc hội bầu các chức vụ chủ chốt của Chính phủ, kiện toàn bộ máy.

Trong nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo trước Quốc hội, sáng 22-3 (ảnh Phú Khánh)

Người đứng đầu Nhà nước cũng quan tâm theo dõi nắm tình hình của cả nước, thường xuyên đi địa phương, làm việc với ban, bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, cộng tác viên về các vấn đề nóng, dân sinh, bức xúc của đất nước, được nhân dân quan tâm. 

Về quốc phòng an ninh, với mối quan tâm lớn là vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước đã làm việc và có ý kiến tại các cuộc họp của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; chú trọng việc tăng cường lực lượng vũ trang, quan tâm đời sống quân nhân, chiến sĩ. 

Chủ tịch nước cũng thường xuyên tìm hiểu đời sống của đồng bào trong và ngoài nước mỗi khi đi công tác địa phương và nước ngoài, lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên khối đại đoàn kết dân tộc... Đối ngoại cũng là lĩnh vực tích cực, với các hoạt động đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trong nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Lê Quý Vương, Phạm Quý Ngọ, Trần Việt Tân, được trao quyết định thăng hàm Thượng tướng
(tháng 7-2013)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo sát sao, kịp thời về phong quân hàm, nhất là cấp tướng. Thẩm tra, rà soát kỹ lưỡng, thận trọng các trường hợp này. Có 194 sĩ quan quân đội, 119 sĩ quan công an được phong cấp tướng trong nhiệm kỳ.

Trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thẳng thắn thừa nhận có phần trách nhiệm với những yếu kém của đất nước hiện nay. Những yếu kém được Chủ tịch nước chỉ ra là: trong lĩnh vực tư pháp, vẫn còn hiện tượng xuống cấp trong đội ngũ cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, và yếu kém nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu, cán bộ còn nhũng nhiễu, tiêu cực.

Là Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu, một bộ phận cán bộ tư pháp nhũng nhiễu, tiêu cực. 

"Dù Chủ tịch nước có nhiều cố gắng vẫn chưa đáp ứng được hết yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của đất nước, kỳ vọng của dân và cử tri. Một số nhiệm vụ và quyền hạn được Hiến pháp và pháp luật quy định nhưng thiếu cơ chế, triển khai thực tế", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói trước Quốc hội. 

Tin cùng chuyên mục