• Sinh viên năm nhất được trả lương nghiên cứu khoa học

    Sinh viên năm nhất được trả lương nghiên cứu khoa học

    ANTD.VN - Ngay trong năm học đầu tiên, các sinh viên của đại học tinh hoa VinUni đã có cơ hội tham gia nghiên cứu cùng các nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế, được tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhất thế giới và được nhận lương cho công việc này.