• Zalo AI Summit 2020 ra mắt trợ lý ảo tiếng Việt Kiki

    Zalo AI Summit 2020 ra mắt trợ lý ảo tiếng Việt Kiki

    ANTD.VN -  Ngày 20-12-2020, tại hội thảo Zalo AI Summit 2020, Zalo đã chính thức ra mắt trợ lý ảo tiếng Việt Kiki, đánh dấu giai đoạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống hằng ngày của người Việt Nam.