• Hàng chục game online ngừng hoạt động

    Hàng chục game online ngừng hoạt động

    ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa thông báo 11 game ngừng hoạt động do hết hiệu lực được phê duyệt. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng tạm dừng nhiều game do kinh doanh không hiệu quả.