Trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đặc khu tại kỳ họp cuối năm 2018

  • 09/06/2018 16:40
  • 0 bình luận
  • Đông Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét, thông qua Dự án Luật Đặc khu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra vào cuối năm 2018 – PV) theo quy trình xem xét, thông qua dự án Luật tại ba kỳ họp.

Ngày 9/6, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội đã đăng tải Thông cáo về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Luật Đặc khu).

Các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về Luật Đặc khu tại kỳ họp thứ 5

Các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về Luật Đặc khu tại kỳ họp thứ 5

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý Dự án luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm.

Đồng thời, để tiếp tục hoàn thiện Dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét, thông qua Dự án luật này tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra vào cuối năm 2018 – PV) theo quy trình xem xét, thông qua dự án Luật tại ba kỳ họp.

Tin cùng chuyên mục