Trình QH việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

  • 24/08/2008 09:45
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Nội vụ vừa cho biết, liên quan tới đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, Bộ đã giao cho 2 đơn vị tham gia tổ chức xây dựng, hoàn thiện đề án.

Trình QH việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

(ANTĐ) - Bộ Nội vụ vừa cho biết, liên quan tới đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, Bộ đã giao cho 2 đơn vị tham gia tổ chức xây dựng, hoàn thiện đề án.

Cũng theo Bộ Nội vụ, đề án đang được khẩn trương hoàn thiện trên nhiều nguyên tắc, tiêu chí được nghiên cứu kỹ lưỡng như về địa bàn đô thị, nông thôn, yếu tố địa lý, tính hiệu quả... Trong quá trình xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo, đề án sẽ được thực hiện nghiêm túc qua nhiều bước như lấy ý kiến các cấp, các ngành, các chuyên gia, sau đó báo cáo Chính phủ thông qua, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Nội dung thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và thực hiện chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính Nhà nước cũng sẽ được lồng ghép trong đề án này. Các cơ quan liên quan hiện đã tiến hành cuộc khảo sát trên diện rộng về hoạt động của chính quyền cấp xã ở các vùng điển hình là đô thị - nông thôn, miền núi, vùng sâu - đồng bằng, biên giới hải đảo làm cơ sở cho việc xây dựng đề án.

Ngọc Khánh

Tin cùng chuyên mục