Trình Chính phủ Đề án đảm bảo thông tin biển, đảo

  • 16/02/2009 08:40
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
(ANTĐ) - Theo thông báo của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), tháng 6-2009, Bộ TT-TT sẽ trình Chính phủ Đề án đảm bảo thông tin biển, đảo. Đề án hướng tới 3 mục tiêu: Đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và hoạt động kinh tế trên đất liền nhưng liên quan trực tiếp đến khai thác biển; đảm bảo thông tin phục vụ phòng chống thiên tai và an ninh quốc phòng.

Tháng 6-2009:

Trình Chính phủ Đề án đảm bảo thông tin biển, đảo

(ANTĐ) - Theo thông báo của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), tháng 6-2009, Bộ TT-TT sẽ trình Chính phủ Đề án đảm bảo thông tin biển, đảo. Đề án hướng tới 3 mục tiêu: Đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và hoạt động kinh tế trên đất liền nhưng liên quan trực tiếp đến khai thác biển; đảm bảo thông tin phục vụ phòng chống thiên tai và an ninh quốc phòng.

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai, cần đánh giá tình hình thông tin liên lạc trên biển đảo; từ đó xác định nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm đảm bảo thông tin trên biển, đảo. Đặc biệt, cần xác định rõ đề án mang tính chất thương mại hay phục vụ công ích.

Có như vậy mới xác định được nguồn vốn để thực hiện và có kế hoạch triển khai phù hợp. Thứ trưởng Trần Đức Lai đã chỉ đạo Viện Chiến lược TT-TT phải thu thập thông tin về công tác đảm bảo thông tin hiện nay của một số doanh nghiệp và đơn vị liên quan để tổng hợp, xây dựng đề án, tham khảo ý kiến các đơn vị thuộc Bộ trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Vân Hằng

Tin cùng chuyên mục