Triển khai thi hành 2 bộ luật quan trọng

  • 31/03/2016 00:07
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài

ANTĐ - Ngày 25-3, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự (BLDS) và Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS). 

Kế hoạch trên nhằm phổ biến sâu rộng 2 bộ luật quan trọng, giúp các cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của 2 bộ luật, sớm đưa các quy định vào cuộc sống. Những nội dung chính cần phải thực hiện là: Tổ chức quán triệt, tập huấn BLDS, BLTTDS; Biên soạn tài liệu phục vụ phổ biến; Tổ chức tuyên truyền 2 bộ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Trên cơ sở đó, UBND TP đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, xã, phường… tập trung phổ biến sâu rộng BLDS, BLTTDS với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Ngoài ra, các sở, ngành và địa phương cần bảo đảm sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả trong việc tuyên truyền 2 bộ luật này. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đảm bảo tiến độ của việc triển khai. 

Tin cùng chuyên mục