Triển khai chuyên đề xuất phát từ thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự

  • 31/01/2018 16:06
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Là một trong những nội dung trong thực hiện công tác chuyên môn của giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2018, Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội được đề ra tại Lễ ký kết giao ước thi đua được tổ chức vào chiều 31-1. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tại lễ ký kết, 8 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội đã thảo luận, thống nhất, trong công tác chuyên môn sẽ chủ động, triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Công an, các cục nghiệp vụ, CATP theo ngành dọc về công tác chuyên môn; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; kịp thời tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành đồng thời tổ chức thực hiện các nội dung, biên pháp công tác phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong công tác đảm bảo ANTT theo chức năng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại lễ ký kết

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại lễ ký kết

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND - TP và CATP về “Năm công tác tổ chức cán bộ” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tập trung thực hiện hiệu quả, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2018 được CATP giao, cũng như các chỉ tiêu do từng đơn vị đề ra. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy trình công tác; chấp hành nghiêm túc và đúng các quy định pháp luật.

Trong công tác xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật 8 đơn vị đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng”, đồng thời thống nhất tổ chức tốt các hoạt động chính trị, xã hội, các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, quân sự, võ thuật; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác khen thưởng, đánh giá cán bộ, chương trình, kế hoạch công tác Đảng và công tác đoàn thể. 

8 đơn vị trong Cụm thi đua số 8 ký giao ước thi đua

8 đơn vị trong Cụm thi đua số 8 ký giao ước thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải thống nhất với nội dung và chỉ tiêu thi đua mà các đơn vị đã đề ra, khẳng định việc ký kết giao ước thi đua là một trong những căn cứ quan trọng để bình xét thi đua cuối năm, do đó, đặt ra chỉ tiêu thi đua phải phù hợp và “thấu hiểu” sự vất vả của mỗi đơn vị.

Đồng thời, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng đề nghị qua chỉ tiêu thi đua đã đăng ký, mỗi đơn vị cần nhìn vào đó xác định trọng tâm, trọng điểm để triển khai chương trình công tác, lấy đó làm điểm nổi bật để thực hiện nhiệm vụ công tác. Cùng với đó cần quan tâm công tác xây dựng lực lượng nhất là công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa răn đe, để tỷ lệ sai phạm thấp; quan tâm chú ý số CBCS trẻ, thường xuyên kiểm tra giám sát.

Cũng tại lễ ký kết, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã đề nghị Phòng Công tác chính trị thay đổi quy chế chấm điểm, bỏ phiếu chéo giữa Công an các quận huyện với các phòng nghiệp vụ đảm bảo khách quan, toàn diện và công bằng. 

Tin cùng chuyên mục