Triển khai các đạo luật liên quan đến công tác Công an

  • 29/03/2016 06:20
  • 0 bình luận
  • Hải Như
  • In bài

ANTĐ - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các đạo luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT và công tác Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Xác định ý nghĩa quan trọng của các đạo luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 10, trong đó có những đạo luật liên quan trực tiếp đến công tác Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh những đạo luật này là cơ sở pháp lý để lực lượng CAND tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về ANTT; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch…góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các đạo luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ở đơn vị, địa phương; đồng thời triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả các đạo luật nêu trên ngay khi các đạo luật này có hiệu lực từ ngày 1-7-2016.

Tin cùng chuyên mục