Trẻ vị thành niên có quyền nhờ luật sư tại tòa

  • 21/01/2014 07:35
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Ngày 20-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bất thường, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Pháp lệnh quy định rõ về sự tham gia của Viện Kiểm sát trong tiến trình này để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của Tòa án trong quá trình xem xét, quyết định biện pháp xử lý hành chính. 

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, Pháp lệnh có quy định: “Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên có quyền tự mình hoặc nhờ luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp người chưa thành niên không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Tòa án yêu cầu Đoàn Luật sư phân công Văn phòng Luật sư của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ”. 

Tin cùng chuyên mục