Trẻ hóa cấp ủy: Không thể là “nhiệm vụ bất khả thi” (4)

Trẻ hóa không có nghĩa là chạy theo số lượng

  • 16/08/2019 06:00
  • 0 bình luận
  • Nhóm PV
  • In bài
ANTD.VN - Thế hệ trẻ đang cần môi trường thực tiễn để có thêm cơ hội rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và từ đó, các cấp ủy đảng có thể chọn ra được những cá nhân xuất sắc, bổ sung vào đội ngũ nhân lực cấp cao trong tương lai gần...
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô

Chủ động tạo nguồn cán bộ

Nói về chủ trương của Đảng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt chia sẻ, Đảng ta luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người vừa “hồng”, vừa “chuyên” để kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng phụng sự nhân dân, phục vụ dân tộc. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. 

Đội ngũ cán bộ trẻ luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Xuyên suốt tư tưởng lãnh đạo đó, mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp đều đặt ra các tiêu chuẩn và tỷ lệ cấp ủy dành cho cán bộ trẻ. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, trong đó nêu rõ, tất cả các cấp ủy Đảng, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy từ 10% trở lên. Điều này khẳng định, Đảng luôn coi trọng vấn đề bồi dưỡng, đào tạo đoàn viên, thanh niên để phát triển nguồn cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị. Chính những tư tưởng, chủ trương đó sẽ tạo ra cơ hội để cho cán bộ trẻ bộc lộ tài năng, khẳng định bản thân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cho biết, nhận thức rõ quan điểm của Đảng về công tác cán bộ trẻ, thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai sâu rộng các phong trào, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả, hằng năm, tổ chức Đoàn đã giới thiệu cho Đảng hơn 11.000 đoàn viên ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp hơn 9.000 đồng chí, chiếm hơn 80% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Đây có thể là nguồn dự bị quan trọng cho đội ngũ cấp ủy trẻ của Đảng trong thời gian tới.

Sự khắt khe là môi trường tốt để rèn luyện 

Chưa bao giờ, cán bộ trẻ và trẻ hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm như hiện nay. Trẻ hóa cấp ủy là một trong những tiêu chí được quan tâm hàng đầu trong công tác cán bộ của Đảng. Dù tại nhiều kỳ đại hội ở các địa phương, đơn vị, tiêu chí này chưa đạt yêu cầu đặt ra do nhiều nguyên nhân, nhưng phải khẳng định tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy đã dần được cải thiện. 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, chủ trương trẻ hóa cán bộ của Đảng là hết sức đúng đắn và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Nhiều cán bộ được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi tuổi đời còn rất trẻ. Cán bộ trẻ, nhất là số được luân chuyển, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo đã thể hiện được bản lĩnh, sáng tạo, thích ứng nhanh với công việc mới. Nhiều đồng chí đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và năng lực công tác, nhận được sự tín nhiệm cao qua kỳ đại hội Đảng các cấp và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do cấp ủy, HĐND thực hiện. Đó chính là cơ sở thuyết phục để bố trí hoặc quy hoạch cán bộ trẻ vào chức vụ cao hơn sau thời gian luân chuyển. Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cấp ủy viên trẻ của các tỉnh, thành phố trong cả nước đạt 7,9%, tăng hơn 2,5% so với nhiệm kỳ trước.

Bàn về mối quan hệ giữa chủ trương trẻ hóa cấp ủy của Đảng và cơ hội phát triển của đoàn viên thanh niên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là môi trường thuận lợi để người trẻ rèn luyện bản thân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, từ đó người trẻ được trưởng thành, giác ngộ lý tưởng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói, phẩm chất được tu dưỡng trong các phong trào hoạt động cách mạng chính là bệ phóng vững vàng để nhiều cán bộ Đoàn phát huy năng lực trí tuệ, cống hiến cho xã hội.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác thanh niên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, môi trường Đoàn là cái nôi để tuổi trẻ rèn luyện góp phần tạo ra những thanh niên có trình độ, bản lĩnh xứng đáng là “cánh tay nối dài của Đảng”. 

Để có thể trưởng thành, đoàn viên thanh niên phải không ngại dấn thân bởi chính những khó khăn thách thức đó là cơ hội để khẳng định chính mình. Cùng với những cố gắng, nỗ lực của người trẻ, các cơ sở Đoàn tại địa phương, đơn vị cũng cần đánh giá, nắm bắt và công nhận đối với cán bộ trẻ có năng lực. Sự khắt khe là môi trường tốt để rèn luyện nhưng sự cởi mở sẽ tạo cho cán bộ trẻ phát huy được năng lực, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. 

Những “cái bẫy” nguy hiểm

Thực tế, rất nhiều cán bộ trưởng thành từ môi trường Đoàn và đang đảm nhận những chức vụ quan trọng đã khẳng định việc đặt niềm tin, mạnh dạn giao việc để người trẻ có cơ hội thử thách là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, trẻ hóa không có nghĩa là chạy theo số lượng, đốt cháy giai đoạn, hạ thấp tiêu chuẩn để “cố gắng” hoàn thành chủ trương trẻ hóa cấp ủy. 

Đề cập đến việc bồi dưỡng cán bộ trong công tác Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, trong điều kiện hội nhập, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin đa dạng, thanh niên đang chịu sự tác động đa chiều của đời sống xã hội. 

Để tổ chức được các phong trào, hoạt động sôi nổi, thiết thực, các tổ chức Đoàn trước hết cần đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ trong Ban chấp hành Đoàn. Cán bộ Đoàn phải là những đầu tàu trong đảm nhận các công trình, phần việc, tích cực tham gia thực hiện và tổ chức các hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bằng những hành động cụ thể, tổ chức Đoàn sẽ thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và phấn đấu.

Quá trình rèn luyện thực tiễn với cán bộ trẻ nói chung và cán bộ Đoàn nói riêng có vai trò rất quan trọng. Quán triệt chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, vừa qua, Thành đoàn Hà Nội đã ban hành chương trình đưa cán bộ trẻ về cơ sở để bồi dưỡng năng lực chuyên môn và kiến thức thực tiễn. Theo lộ trình, 30 cán bộ trẻ đang là chuyên viên tại các phòng, ban của Thành đoàn sẽ được điều động về phụ trách trực tiếp hoặc cùng công tác với các cán bộ Đoàn tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Chương trình này sẽ tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và vững vàng hơn, từ đó tăng cường được nguồn lực dự trữ, bổ sung cho những nơi có nhu cầu cấp bách.

Môi trường đào tạo rất quan trọng, nhưng năng lực tự thân của người trẻ cũng không thể thiếu. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt thẳng thắn chia sẻ, thực tế, do tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và mặt trái của kinh tế thị trường, một bộ phận thanh niên đang mải mê theo đuổi những giá trị vật chất thấp kém, tầm thường, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, có không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, kém chuyên môn, ngại rèn luyện, nôn nóng leo lên vị trí cao. Và một khi đã phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, người trẻ sẽ dần ngại khó, ngại khổ, xa rời quần chúng nhân dân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là “cái bẫy” nguy hiểm cần cảnh báo với người trẻ nói chung, cán bộ cấp ủy trẻ nói riêng trên con đường trưởng thành của mỗi người. 

Nhận thức rõ quan điểm của Đảng về công tác cán bộ trẻ, thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai sâu rộng các phong trào, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả, hằng năm, tổ chức Đoàn đã giới thiệu cho Đảng hơn 11.000 đoàn viên ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp hơn 9.000 đồng chí, chiếm hơn 80% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Đây có thể là nguồn dự bị quan trọng cho đội ngũ cấp ủy trẻ của Đảng trong thời gian tới.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt 

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục