Trẻ em phải lao động sớm sẽ để lại hậu quả nặng nề

  • 21/03/2018 16:20
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, trẻ em phải lao động sớm sẽ để lại hậu quả nặng nề như ảnh hưởng tới sự phát triển hài hòa của trẻ em, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, nhất là chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Bộ LĐ-TB&XH vừa phối hợp với Tổ chức Lao động thế giới (ILO) tổ chức Hội thảo tư vấn xây dựng pháp luật về lao động trẻ em. Hội thảo này nhằm thực hiện công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam thông qua hỗ trợ sửa đổi, bổ sung pháp luật về trẻ em với những nội dung liên quan tới lao động trẻ em và người chưa thành niên và hỗ trợ chuẩn bị cho điều tra quốc gia về lao động trẻ em năm 2018.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, lao động trẻ em đang là vấn đề toàn cầu, theo ước tính của ILO, có khoảng 168 triệu lao động trẻ em. Việc trẻ em phải lao động sớm đã và đang để lại hậu quả nặng nề như ảnh hưởng tới sự phát triển hài hòa của trẻ em, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, nhất là chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

ham gia làm việc nhà đúng độ tuổi có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng sống

ham gia làm việc nhà đúng độ tuổi có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng sống

T

Việt Nam có nhiều nỗ lực trong giải quyết vấn đề lao động trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Việt Nam cũng ban hành hệ thống luật pháp và chính sách nhằm hiện thực hóa quyền của trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Dù vậy, Việt Nam chưa có khái niệm rõ ràng về “lao động trẻ em” và trẻ em làm việc. Bộ luật Lao động điều chỉnh quy phạm trong nhóm được phép (khu vực chính thức) trong khi lao động trẻ em chủ yếu xảy ra tại khu vực không chính thức: Trong các hộ gia đình như bán báo, đánh giày… Khu vực quan hệ lao động có rất ít lao động trẻ em.

Hiện nay, ranh giới xác định lao động trẻ em và trẻ em tham gia lao động rất khó nhưng cần quy định rõ trong quy phạm pháp luật, cần có những tiêu chí rõ ràng. Hệ thống pháp luật cần có những quy định phạm vi đặc thù sử dụng lao động chưa thành niên: xác định rõ thế nào là lao động trẻ em, cùng với đó trẻ em được tham gia một số nghề phù hợp. 

Việc trẻ em tham gia làm việc nhà phù hợp với độ tuổi là điều nên khuyến khích để tăng cường kỹ năng sống cho các em. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, trẻ em tham gia làm việc nhà trong thời gian dài, thậm chí có cả công việc nguy hiểm, độc hại gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất, tinh thần, ảnh hưởng đến thời gian học tập, vui chơi của các em...

Tin cùng chuyên mục